Sprendimų vykdymo Europoje tvarka

Italija

Turinį pateikė
Italija

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

10 straipsnio 2 dalyje nurodyta Europos vykdomojo rašto pažymėjimo ištaisymo procedūra, kuri numatyta Italijos teisės aktuose, reiškia esminės klaidos ištaisymą. Šiuo atveju susijusios nuostatos yra Civilinio proceso kodekso (CPK) 287 ir kt. straipsniai.

10 straipsnio 2 dalyje nurodyta Europos vykdomojo rašto pažymėjimo panaikinimo procedūra, kuri numatyta Italijos teisės aktuose, reiškia teisėjų kolegijos sprendimą dėl pažymėjimo panaikinimo. Susijusios Civilinio proceso kodekso nuostatos yra 737 straipsnis ir kiti straipsniai. Jų taikymas prasideda apskundimo procedūra ir baigiasi teisėjų kolegijai priėmus pagrįstą nutartį. Gali būti rengiamas teismo posėdis.

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

Pagal Italijos teisės aktus 19 straipsnio 1 dalyje nurodyta peržiūros procedūra apima įprastą skundą (CPK 323 ir kt. straipsniai: apeliacija ir kasacinis skundas (ricorso per cassazione)) ir išimtinį skundą (CPK 395 straipsnis).

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Pagal 20 straipsnio 2 dalies c punktą priimtina kalba yra italų kalba.

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Paskirtoji institucija pagal 25 straipsnį yra teismas (Tribunale).

Paskutinis naujinimas: 28/12/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.