Sprendimų vykdymo Europoje tvarka

Nyderlandai

Turinį pateikė
Nyderlandai

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Nyderlandai

Teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas – Europos vykdomasis raštas


*būtina nurodyti

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

1.1.     Ištaisymo tvarka

Prašymas ištaisyti gali būti pateiktas teismui, kuris patvirtino vykdomąjį raštą Europos vykdomuoju raštu, naudojant reglamento VI priede esančią formą. Įgyvendinimo įstatymo 4 straipsnyje nustatoma tvarka; tai yra supaprastinta skundų pateikimo tvarka. Todėl Civilinio proceso kodekso 261 ir tolesni straipsniai bus taip pat taikomi kartu su įgyvendinimo įstatymo nuostatomis. Kodekso 358 ir tolesni straipsniai ir 426 ir tolesni straipsniai atitinkamai taikomi apeliacijai ir kasacijai.

Europos vykdomojo rašto įgyvendinimo įstatymo 4 straipsnis

1. Prašymas ištaisyti Europos vykdomojo rašto pažymėjimą pagal reglamento 10 straipsnio 1 dalies a punktą pateikiamas teismui, patvirtinusiam vykdomąjį raštą Europos vykdomuoju raštu, naudojant reglamento 10 straipsnio 3 dalyje numatytą formą. Analogiškai taikomos 2 straipsnio 2 ir 3 dalys.

2. Kai prašymą, nurodytą pirmoje dalyje, pateikia kreditorius, kurio prašymu vykdomasis raštas buvo išduotas, turi būti pridedamas, kai tik įmanoma, originalus Europos vykdomojo rašto pažymėjimas, kuris turi būti ištaisytas. Skolininkui nereikia įteikti šaukimo atvykti į teismo posėdį. Teismas nustato klausimo dėl ištaisymo nagrinėjimo datą; data nurodoma teismo nutartyje ir išduodamas ištaisytas Europos vykdomojo rašto pažymėjimas. Dėl to nustoja galioti pirminis Europos vykdomojo rašto pažymėjimas. Jei prašymas atmetamas, pirminis Europos vykdomojo rašto pažymėjimas grąžinamas asmeniui, pateikusiam prašymą.

3. Kai 1 dalyje nurodytą prašymą pateikia skolininkas, teismas nagrinėja klausimą dėl ištaisymo, prieš tai suteikęs galimybę kreditoriui ir skolininkui pareikšti savo nuomonę. Teismas nustato klausimo dėl ištaisymo nagrinėjimo datą; ši data ir atlikti veiksmai, susiję su vykdymu, nurodomi teismo nutartyje ir išduodamas ištaisytas Europos vykdomojo rašto pažymėjimas. Dėl to nustoja galioti pirminis Europos vykdomojo rašto pažymėjimas. Teismas informuoja kreditorių, kad šis turi perduoti naują vykdomąjį raštą į teismo registrą.

Europos vykdomojo rašto įgyvendinimo įstatymo 2 straipsnio 2 ir 3 dalys

2. Autentiška vykdomojo rašto, dėl kurio prašoma išduoti vykdomąjį raštą, kopija ir dokumentas, kuriuo remiantis pradedamas procesas, pateikiami kartu su 1 dalyje nurodytu prašymu. Kai tik įmanoma, prašyme pateikiama visa konkreti informacija, reikalinga teismui siekiant patvirtinti sprendimą Europos vykdomuoju raštu pagal reglamento I priedą. Jei su prašymu pateikti dokumentai ar informacija nėra išsami, prašymą teikiančiam asmeniui suteikiama galimybė ją papildyti.

3. 1 dalyje numatytą prašymą įteikia antstolis ar prokuroras. Nereikalaujama, kad antstolis ar prokuroras įteiktų prašymą, jei sprendimą priima apylinkės teismo teisėjas.

1.2. Panaikinimo tvarka

Prašymas panaikinti gali būti pateiktas teismui, kuris patvirtino vykdomąjį raštą Europos vykdomuoju raštu, naudojant reglamento VI priede esančią formą. Įgyvendinimo įstatymo 5 straipsnyje nustatoma tvarka; tai yra supaprastinta skundų pateikimo tvarka. Todėl Civilinio proceso kodekso 261 ir tolesni straipsniai bus taip pat taikomi kartu su įgyvendinimo įstatymo nuostatomis. Kodekso 358 ir tolesni straipsniai ir 426 ir tolesni straipsniai atitinkamai taikomi apeliacijai ir kasacijai.

Europos vykdomojo rašto įgyvendinimo įstatymo 5 straipsnis

1. Prašymas panaikinti Europos vykdomojo rašto pažymėjimą pagal reglamento 10 straipsnio 1 dalies b punktą pateikiamas teismui, patvirtinusiam vykdomąjį raštą Europos vykdomuoju raštu, naudojant reglamento 10 straipsnio 3 dalyje numatytą formą. Analogiškai taikomos 2 straipsnio 2 ir 3 dalys.

2. Klausimas dėl panaikinimo nagrinėjamas po to, kai šalims buvo suteikta galimybė pareikšti savo nuomonę, teismui priimant nutartį jo nustatytą dieną. Teismas informuoja kreditorių, kad šis turi perduoti naują vykdomąjį raštą į teismo registrą.

Europos vykdomojo rašto įgyvendinimo įstatymo 2 straipsnio 2 ir 3 dalys

2. Autentiška vykdomojo rašto, dėl kurio prašoma išduoti vykdomąjį raštą, kopija ir dokumentas, kuriuo remiantis pradedamas procesas, pateikiami kartu su 1 dalyje nurodytu prašymu. Kai tik įmanoma, prašyme pateikiama visa konkreti informacija, reikalinga teismui siekiant patvirtinti sprendimą Europos vykdomuoju raštu pagal reglamento I priedą. Jei su prašymu pateikti dokumentai ar informacija nėra išsami, prašymą teikiančiam asmeniui suteikiama galimybė ją papildyti.

3. 1 dalyje numatytą prašymą įteikia antstolis ar prokuroras. Nereikalaujama, kad antstolis ar prokuroras įteiktų prašymą, jei sprendimą priima apylinkės teismo teisėjas.

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

Remiantis Europos vykdomojo rašto įgyvendinimo įstatymo 8 straipsniu, galima prašyti peržiūrėti sprendimą dėl neginčytino reikalavimo pagal reglamento 19 straipsnį. Jei peržiūrima remiantis 8 straipsnio 3 dalimi pateikiant skundą, taikomi Civilinio proceso kodekso 261 ir vėlesni straipsniai.

Europos vykdomojo rašto įgyvendinimo įstatymo 8 straipsnis

1. Dėl sprendimų, susijusių su neginčytinais reikalavimais, kuriems taikomas reglamentas, skolininkas gali pateikti prašymą dėl peržiūrėjimo teismui, išdavusiam vykdomąjį raštą, remdamasis reglamento 19 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytomis priežastimis.

2. Jei prašymas susijęs su teismo sprendimu, jį reikia pateikti kaip prieštaravimą pagal Civilinio proceso kodekso 146 straipsnį.

3. Jei prašymas susijęs su sumarine tvarka priimtu sprendimu, jis turi būti pateiktas kaip paprastas prašymas.

4. Skundai turi būti pateikti:

a) kai taikomas reglamento 19 straipsnio 1 dalies a punktas – per keturias savaites nuo sprendimo įteikimo skolininkui;

b) kai taikomas reglamento 19 straipsnio 1 dalies b punktas – per keturias savaites, kai nebėra nurodytų aplinkybių.

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Pagal reglamento 20 straipsnį priimtinos kalbos yra olandų ar kita kalba, suprantama skolininkui.

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Pagal reglamento 25 straipsnį institucija, Nyderlandų paskirta tvirtinti dokumentus Europos vykdomaisiais raštais, yra teismo, kuriame yra dokumento originalą išdavusio notaro buveinė, tarpinio proceso teisėjas.

Paskutinis naujinimas: 16/05/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.