Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Sprendimų vykdymo Europoje tvarka

Šiaurės Airija

Turinį pateikė
Šiaurės Airija

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

Reglamentas taikomas remiantis Šiaurės Airijoje galiojančiomis teismo taisyklėmis. Šios teismo taisyklės – 1980 m. Šiaurės Airijos Aukščiausiojo Teismo taisyklės (priimtos pagal 1978 m. Šiaurės Airijos teismų įstatymą ir reglamentuoja Šiaurės Airijos Aukščiausiojo Teismo procesą) ir 1981 m. Šiaurės Airijos grafystės teismų taisyklės (priimtos pagal 1980 m. Šiaurės Airijos įsakymą dėl grafystės teismų ir 1997 m. Šiaurės Airijos įsakymą dėl įrodymų civilinėse bylose ir reglamentuoja grafystės teismo procesą). Šias taisykles galima rasti Šiaurės Airijos teismų ir specialiosios jurisdikcijos teismų interneto svetainėje, skiltyse Court of Judicature Rules ir County Court Rules.

10 Straipsnis susijęs su teise prašyti teismo ištaisyti pažymėjimą (jei jis neatitinka teismo sprendimo) ar jį panaikinti (jei jis neatitinka reglamento).

Tokių prašymų nagrinėjimo tvarka nustatyta tiek 1980 m. Šiaurės Airijos Aukščiausiojo Teismo taisyklėse, tiek 1981 m. Šiaurės Airijos grafystės teismų taisyklėse. Šiomis taisyklėmis atitinkamai reglamentuojamas Šiaurės Airijos Aukščiausiojo Teismo ir grafystės teismo procesas.

Imantis veiksmų pagal Aukščiausiojo teismo taisykles, tokie prašymai paprastai gali būti pateikiami kaip teismo šaukimas ar priesaika patvirtintas pareiškimas, vadovaujantis šių taisyklių 32 straipsnyje nustatyta procedūra ir naudojant A priede numatytą 28 formą(*). Prašyme turi būti nurodyta, kokio sprendimo siekia prašymą teikiantis asmuo ir kodėl jis siekia, kad būtų priimtas toks sprendimas.

Panašiai ir grafystės teisme prašymas gali būti pateiktas kaip pranešimas kitai bylos šaliai ir priesaika patvirtintas pareiškimas, vadovaujantis šių taisyklių 14 straipsniu ir naudojant 1 priede esančias 1 ir 2 bendrąsias formas(*). Vėlgi, prašyme turi būti nurodyta, kokio sprendimo siekia prašymą teikiantis asmuo ir kodėl jis siekia, kad būtų priimtas toks sprendimas.

Reglamento I–V prieduose pateiktos standartinės formos yra naudojamos teismams išduodant pažymėjimus. Kreditoriai, teikdami būtinus prašymus, naudoja atitinkamas Jungtinės Karalystės teismo formas, o pažymėjimas išduodamas Reglamente numatyta forma. Prašymas pagal 10 straipsnio 3 dalį gali būti teikiamas naudojant standartinę Jungtinės Karalystės prašymo formą arba Reglamento VI priede pateiktą formą.

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

19 Straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad skolininkui būtų suteikta teisė prašyti teismo peržiūrėti sprendimą, kai jis negavo bylos iškėlimo dokumento ar ne dėl savo kaltės jam buvo užkirstas kelias prieštarauti reikalavimui.

Pagal 1980 m. Šiaurės Airijos Aukščiausiojo Teismo taisyklių 13 straipsnio 8 taisyklę skolininkui leidžiama kreiptis į teismą su prašymu panaikinti arba pakeisti sprendimą už akių. Nors nėra konkrečios formos, kuria būtų reikalaujama pateikti tokį prašymą, tokie prašymai paprastai gali būti pateikiami kaip teismo šaukimas ar priesaika patvirtintas pareiškimas, vadovaujantis šių taisyklių 32 straipsnyje nustatyta procedūra ir naudojant A priede pateiktą 28 formą.

Panašiai pagal 1981 m. Šiaurės Airijos grafystės teismų taisyklių 12 straipsnio 12 taisyklę skolininkas gali pateikti tokį prašymą grafystės teismui. Vėlgi, nors nėra numatyta konkreti forma, prašymas gali būti pateiktas kaip pranešimas kitai bylos šaliai ir priesaika patvirtintas pareiškimas, vadovaujantis šių taisyklių 14 straipsniu ir naudojant taisyklių 1 priede esančias 1 ir 2 bendrąsias formas.

Abiejuose teismuose tokio prašymo panaikinti ar pakeisti pateikimas priklauso nuo šalies valios ir nuostatuose nėra numatytos šios galimybės įgyvendinimo sąlygos.

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Pažymėjimai, siunčiami į Šiaurės Airiją, bus priimami anglų kalba.

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Kitose valstybėse narėse išduoti autentiški dokumentai Šiaurės Airijoje bus vykdomi, tačiau Šiaurės Airijoje nėra išduodami. Todėl juos tvirtinančios institucijos paskirti nereikia.

Paskutinis naujinimas: 20/07/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.