Titolu eżekuttiv ewropew

Bulgarija

Il-kontenut ipprovdut minn
Bulgarija

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Bulgarija

Ir-Rikonoxximent u l-Infurzar ta' Sentenzi fi Kwistjonijiet Ċivili u Kummerċjali - Ordni ta' Infurzar Ewropew


*input mandatarju

1. Proċeduri għall-korrezzjoni u l-irtirar (Art. 10(2))

Wara li tkun eżaminat il-każ, il-Qorti tal-Prim’Istanza tista’ temenda jew tirtira ċ-ċertifikat għal Ordni Ewropew ta’ Infurzar għal talba mhux ikkontestata (l-Artikolu 619(4) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).

2. Proċeduri għar-reviżjoni (Art.19 (1))

Id-Debitur jista’ jressaq talba għal rieżami lill-Qorti Suprema tal-Kassazzjoni tas-sentenza rilevanti skont l-Artikolu 19 tar-Regolament. Il-Qorti għandha tqis it-talba f’konformità mal-Kapitolu 24 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili - “Revoka ta’ Deċiżjonijiet Legalment Effettivi”.

3. Lingwi aċċettati (Art. 20(2)(c))

Ir-Repubblika tal-Bulgarija tagħżel il-lingwa Bulgara.

4. Awtoritajiet nominati biex jiċċertifikaw id-dokumenti awtentiċi (Art. 25)

L-awtorità kompetenti hija l-qorti li fil-ġurisdizzjoni tagħha jinħareġ l-att (l-Artikolu 619(1) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).

L-aħħar aġġornament: 27/10/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.