Titolu eżekuttiv ewropew

Ċipru

Il-kontenut ipprovdut minn
Ċipru

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Ċipru

Ir-Rikonoxximent u l-Infurzar ta' Sentenzi fi Kwistjonijiet Ċivili u Kummerċjali - Ordni ta' Infurzar Ewropew


*input mandatarju

1. Proċeduri għall-korrezzjoni u l-irtirar (Art. 10(2))

Il-proċeduri għall-korrezzjoni huma l-istess bħal dawk imsemmija fir-Regoli tal-Proċedura Ċivili. Iċ-ċertifikat tal-Ordni Ewropew ta’ Infurzar jista’ jiġi rettifikat jekk ikun hemm żball materjali jew diskrepanza bejn is-sentenza u ċ-ċertifikat.

2. Proċeduri għar-reviżjoni (Art.19 (1))

Kull proċedura għar-reviżjoni tas-sentenza tista’ tiġi rreġistrata f’konformità mar-Regoli tal-Proċedura Ċivili, u skont l-Ordni 48, kull talba trid tkun ippreżentata bil-miktub u nnotifikata lill-partijiet interessati minn tal-anqas erbat ijiem qabel id-data tas-seduta ta’ smigħ. Il-formola fl-Anness VI tar-Regolament tista’ tintuża biex tintbagħat it-talba.

3. Lingwi aċċettati (Art. 20(2)(c))

Il-Grieg u l-Ingliż

4. Awtoritajiet nominati biex jiċċertifikaw id-dokumenti awtentiċi (Art. 25)

Mhux applikabbli. Fl-ordinament ġuridiku ta’ Ċipru, ma hemm l-ebda strument awtentiku li jaqa’ taħt l-Artikolu 4 tar-Regolament.

L-aħħar aġġornament: 12/07/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.