Titolu eżekuttiv ewropew

Latvja

Il-kontenut ipprovdut minn
Latvja

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Latvja

Ir-Rikonoxximent u l-Infurzar ta' Sentenzi fi Kwistjonijiet Ċivili u Kummerċjali - Ordni ta' Infurzar Ewropew


*input mandatarju

1. Proċeduri għall-korrezzjoni u l-irtirar (Art. 10(2))

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Latvjan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Ġermaniżl-Ingliż diġà ġew tradotti.

Rigward informazzjoni dwar ir-regoli stabbiliti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali li jimplimentaw l-applikazzjoni tal-Artikolu 10(2) tar-Regolament u li jistabbilixxu l-proċedura għar-rettifika jew l-irtirar ta' Ċertifikat ta' Ordni Ewropew ta’ Infurzar, l-awtoritajiet Latvjani jinfurmawk li l-miżuri ta' implimentazzjoni tal-Artikolu 10(2) huma inkorporati fl-Artikoli 543.1 u 545.1 tal-Liġi dwar il-Proċedura Ċivili.

"Artikolu 5431. Rettifika ta' żbalji f'dokumenti ta' eżekuzzjoni tal-Unjoni Ewropea

(1) Wara talba minn parti fil-proċedimenti, qorti li tkun qatgħet sentenza jew li tkun ħadet deċiżjoni tista' tirrettifika żbalji f'Ċertifikat ta' Ordni Ewropew ta’ Infurzar fuq il-bażi tal-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 805/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fiċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikoli 41(1) jew 42(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003 fuq il-bażi tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003, fiċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 606/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq il-bażi tal-Artikolu 9(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 606/2013. Qorti tista’ tirrettifika żbalji wkoll fiċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 606/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ex officio.

(2) Għall-preżentazzjoni ta' talba għar-rettifika ta' Ċertifikat ta' Ordni Ewropew ta’ Infurzar, irid isir użu mill-formola msemmija fl-Artikolu 10(3) tar-Regolament (KE) Nru 805/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

(3) Il-kwistjoni tar-rettifika tal-iżbalji għandha tiġi eżaminata waqt seduta ġudizzjarja, u l-partijiet għandhom ikunu nnotifikat b'dan qabel is-seduta. In-nuqqas ta' attendenza minn dawn il-persuni ma għandux jimpedixxi l-eżaminazzjoni tal-kwistjoni.

(4) Żbalji fid-dokumenti ta' eżekuzzjoni msemmija fil-Paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandhom jiġu rettifikati b’deċiżjoni tal-qorti.

(5) Tista' ssir talba anċillari fir-rigward tad-deċiżjoni tal-qorti biex jiġi rettifikat żball f'dokument ta' eżekuzzjoni.

Artikolu 5451. L-irtirar taċ-Ċertifikat ta' Ordni Ewropew ta’ Infurzar u taċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 606/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(1) Wara talba minn parti fil-proċedimenti, l-użu tal-formola imsemmija fl-Artikolu 10(3) tar-Regolament (KE) Nru 805/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, qorti li tkun tat sentenza jew ħadet deċiżjoni tista' tirtira Ċertifikat ta' Ordni Ewropew ta’ Infurzar fuq il-bażi tal-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 805/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

(11) Il-Qorti li tkun ħadet deċiżjoni tista' tirtira ċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 606/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq il-bażi tal-Artikolu 9(1)(b) tar-Regolament (UE) Nru 606/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, wara talba minn parti jew ex officio, bl-użu taċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 606/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

(2) Talba għall-irtirar ta' Ċertifikat ta' Ordni Ewropew ta’ Infurzar jew taċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 606/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għandha tiġi eżaminata waqt seduta ġudizzjarja, u l-partijiet ikunu nnotifikati b'dan qabel is-seduta. In-nuqqas ta' attendenza minn dawn il-persuni ma għandux jimpedixxi l-eżaminazzjoni tal-kwistjoni.

(3) Tista' ssir talba anċillari fir-rigward tad-deċiżjoni tal-qorti.

2. Proċeduri għar-reviżjoni (Art.19 (1))

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Latvjan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Ġermaniżl-Ingliż diġà ġew tradotti.

Fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-Artikolu 19(1) tar-Regolament, ma ġiet inkorporata l-ebda regola fil-leġiżlazzjoni nazzjonali, peress li l-Latvja dawn ir-regoli huma koperti mid-dispożizzjonijiet tal-Liġi dwar il-Proċedura Ċivili.

“Artikolu 51. Riistituzzjoni ta' termini ta' preskrizzjoni proċedurali

(1) Wara talba minn parti fil-proċedimenti, il-qorti għandha terġa’ ddaħħal fis-seħħ termini ta' preskrizzjoni proċedurali jekk tikkonstata li r-raġunijiet li waslu biex jinqabżu jkunu ġustifikati.

(2) Meta terġa’ ddaħħal fis-seħħ terminu ta' preskrizzjoni li jkun inqabeż, il-qorti għandha tippermetti wkoll li titwettaq l-azzjoni proċedurali posposta.

Artikolu 52. Estensjoni ta' termini ta' preskrizzjoni proċedurali

It-termini ta' preskrizzjoni stabbiliti minn qorti jew minn imħallef jista' jiġu estiżi wara talba ta' parti fil-proċedimenti.

Artikolu 53. Proċedura għall-estensjoni jew ir-riistituzzjoni ta' termini ta' preskrizzjoni proċedurali

(1) Talba għal estensjoni ta' terminu ta' preskrizzjoni jew ta' riistituzzjoni ta' terminu li nqabeż għandha tiġi ppreżentata l-qorti fejn kellha ssir l-azzjoni posposta, u t-talba għandha tiġi eżaminata bi proċedura bil-miktub. Qabel ma tiġi eżaminata t-talba bi proċedura bil-miktub, il-partijiet fil-proċedimenti għandhom ikunu nnotifikati biha u għandhom jibagħtu talba biex it-terminu ta' preskrizzjoni jiġi estiż jew biex it-terminu li nqabeż jerġa' jidħol fis-seħħ fl-istess ħin.

(2) Talba għal riistituzzjoni ta' terminu ta' preskrizzjoni proċedurali għandu jkun akkumpanjat minn dokumenti meħtieġa għall-eżekuzzjoni tal-azzjoni proċedurali, u r-raġunijiet għar-riistituzzjoni tat-terminu.

(3) Terminu stabbilit minn imħallef jista' jittawwal mill-istess imħallef huwa u jaġixxi waħdu.

(4) Tista' ssir talba anċillari fir-rigward ta' ċaħda minn qorti jew imħallef li jestendi jew jerġa' jdaħħal fis-seħħ terminu.

3. Lingwi aċċettati (Art. 20(2)(c))

Skont l-Artikolu 20(2)(c) tar-Regolament, il-Latvja tindika l-Latvjan bħala l-lingwa aċċettata biex tirċievi u toħroġ Ċertifikat ta' Ordni Ewropea ta’ Infurzar.

4. Awtoritajiet nominati biex jiċċertifikaw id-dokumenti awtentiċi (Art. 25)

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Latvjan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Ġermaniżl-Ingliż diġà ġew tradotti.

Ma hemm l-ebda istituzzjoni mwaqqfa fil-Latvja li tkun intitolata tistabbilixxi l-istrumenti awtentiċi skont l-Artikolu 25 tar-Regolament.

L-aħħar aġġornament: 05/06/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.