Titolu eżekuttiv ewropew

Portugall

Il-kontenut ipprovdut minn
Portugall

1. Proċeduri għall-korrezzjoni u l-irtirar (Art. 10(2))

Applikazzjonijiet għar-rettifikazzjoni jew l-irtirar ta' ċertifikat ta' Ordni Ewropew ta' Infurzar isiru mill-korp li jkun ħareġ iċ-ċertifikat bl-użu ta' formola standard li tinsab fl-Anness VI tar-Regolament.

2. Proċeduri għar-reviżjoni (Art.19 (1))

Fir-rigward tal-Artikolu 19(1)(a), il-proċedura ta' rieżami hija stipulata fl-Artikolu 696(e) tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili.

Fir-rigward tal-Artikolu 19(1)(b), il-proċedura ta' rieżami hija stipulata fl-Artikolu 140 tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili.

3. Lingwi aċċettati (Art. 20(2)(c))

Il-lingwa aċċettata hija l-Portugiż.

4. Awtoritajiet nominati biex jiċċertifikaw id-dokumenti awtentiċi (Art. 25)

In-nutara huma awtorizzati jiċċertifikaw strumenti awtentiċi.

L-aħħar aġġornament: 07/04/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.