Europese executoriale titel

Oostenrijk

Inhoud aangereikt door
Oostenrijk

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Oostenrijk

Erkenning en handhaving van vonnissen in burgerlijke en handelszaken – Europese executoriale titel


*verplichte invoer

1. Procedures voor rectificatie en intrekking (Art. 10(2))

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: EngelsFrans

- In het geval van gerechtelijke beslissingen en schikkingen en regelingen inzake onderhoudsverplichtingen als bedoeld in artikel 4, lid 3, onder b): een verzoek om intrekking of rectificatie van een bewijs van waarmerking als Europese executoriale titel moet worden ingediend bij het gerecht dat of de bestuurlijke autoriteit die het bewijs van waarmerking heeft verstrekt (§ 419, leden 1 en 2, van het Oostenrijkse wetboek van tenuitvoerlegging (Exekutionsordnung)).

- In het geval van uitvoerbare authentieke akten: een verzoek om rectificatie moet worden ingediend bij de notaris die de akte heeft verleden of, indien dat niet mogelijk is, bij de overeenkomstig §§ 119, 146 en 149 van de Oostenrijkse wet op het notariaat (Notariatsordnung) bevoegde functionaris. De bevoegdheid tot intrekking van het door de notaris verstrekte bewijs van waarmerking berust bij het gerecht dat overeenkomstig het procedurerecht bevoegd is om uitspraak te doen over een verzoek tot betwisting van de uitvoerbaarheid van een authentieke akte (§ 419, lid 3, van het wetboek van tenuitvoerlegging).

2. Procedures voor heroverweging (Art.19 (1))

- Wanneer het stuk op regelmatige wijze is betekend of ter kennis gebracht: een verzoek tot herstel in de vorige toestand wegens niet‑inachtneming van de termijn voor het betwisten van de vordering of wegens het niet verschijnen op een terechtzitting.

- Wanneer het stuk niet op regelmatige wijze is betekend of ter kennis gebracht: een verzoek om een nieuwe betekening of kennisgeving (bij een beslissing in een procedure in een fase, zoals een betalingsbevel of een bevel tot betaling van een wissel); verzet (bij verstekvonnissen), en beroep over een rechtsvraag (in het geval van verzuim).

3. Aanvaarde talen (Art. 20(2)(c))

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: EngelsFrans

Duits.

4. Autoriteiten aangeduid voor het waarmerken van authentieke akten (Art. 25)

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: EngelsFrans

- In het geval van onderhoudsregelingen als bedoeld in artikel 4, lid 3, onder b): de bestuurlijke autoriteit waarvoor de regeling is getroffen.

- In het geval van uitvoerbare authentieke akten: de notaris die de akte heeft verleden of, indien dat niet mogelijk is, de overeenkomstig §§ 119, 146 en 149 van de Oostenrijkse wet op het notariaat bevoegde functionaris. Een volledige lijst van notarissen kan worden geraadpleegd op de website van de Oostenrijkse Kamer van notarissen (Österreichische Notariatskammer) op het volgende adres: http://www.notar.at/

Laatste update: 19/06/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.