Europese executoriale titel

Bulgarije

Inhoud aangereikt door
Bulgarije

1. Procedures voor rectificatie en intrekking (Art. 10(2))

Na onderzoek van de zaak kan de rechtbank van eerste aanleg het bewijs van waarmerking als Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen rectificeren of intrekken (artikel 619, lid 4, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

2. Procedures voor heroverweging (Art.19 (1))

De schuldenaar kan bij het Hoge Hof van Cassatie een verzoek om heroverweging van de desbetreffende beslissing indienen, zoals bedoeld in artikel 19 van de verordening. Het Hof behandelt het verzoek conform hoofdstuk 24 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering ("Herroeping van definitieve rechterlijke beslissingen").

3. Aanvaarde talen (Art. 20(2)(c))

De Republiek Bulgarije aanvaardt het Bulgaars.

4. Autoriteiten aangeduid voor het waarmerken van authentieke akten (Art. 25)

De bevoegde instantie is het gerecht in het rechtsgebied waarvan de akte is afgegeven (artikel 619, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Laatste update: 27/10/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.