Europese executoriale titel

Cyprus

Inhoud aangereikt door
Cyprus

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Cyprus

Erkenning en handhaving van vonnissen in burgerlijke en handelszaken – Europese executoriale titel


*verplichte invoer

1. Procedures voor rectificatie en intrekking (Art. 10(2))

De rectificatieprocedures zijn dezelfde als die welke zijn vastgesteld in de regelgeving inzake burgerlijke rechtsvordering. Het bewijs van waarmerking als Europese executoriale titel kan worden gerectificeerd in het geval van een materiële vergissing of tegenstrijdigheid tussen de beslissing en het bewijs van waarmerking.

2. Procedures voor heroverweging (Art.19 (1))

Elke procedure voor heroverweging van de beslissing kan worden geregistreerd conform de regelgeving inzake burgerlijke rechtsvordering, en overeenkomstig beschikking 48 moeten alle verzoeken ten minste vier dagen vóór de terechtzitting schriftelijk worden ingediend en aan de belanghebbende partijen worden betekend. Voor de indiening van het verzoek kan gebruik worden gemaakt van het formulier in bijlage VI bij de verordening.

3. Aanvaarde talen (Art. 20(2)(c))

Grieks en Engels

4. Autoriteiten aangeduid voor het waarmerken van authentieke akten (Art. 25)

Niet van toepassing. In het Cypriotische rechtsstelsel zijn er geen authentieke akten die onder artikel 4 van de verordening vallen.

Laatste update: 04/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.