Europese executoriale titel

Tsjechië

Inhoud aangereikt door
Tsjechië

1. Procedures voor rectificatie en intrekking (Art. 10(2))

De Tsjechische districtsrechtbanken (okresní soudy) passen de procedures toe overeenkomstig artikel 167 van Wet nr. 99/1963 (wetboek van burgerlijke rechtsvordering), zoals gewijzigd.

2. Procedures voor heroverweging (Art.19 (1))

De Tsjechische districtsrechtbanken (okresní soudy) passen de procedures toe overeenkomstig artikel 58 en de artikelen 201 tot en met 243g van Wet nr. 99/1963 (wetboek van burgerlijke rechtsvordering), zoals gewijzigd.

3. Aanvaarde talen (Art. 20(2)(c))

Tsjechisch.

4. Autoriteiten aangeduid voor het waarmerken van authentieke akten (Art. 25)

Districtsrechtbanken (okresní soudy).

Laatste update: 18/05/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.