Europese executoriale titel

Frankrijk

Inhoud aangereikt door
Frankrijk

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Frankrijk

Erkenning en handhaving van vonnissen in burgerlijke en handelszaken – Europese executoriale titel


*verplichte invoer

1. Procedures voor rectificatie en intrekking (Art. 10(2))

Een verzoek om rectificatie (in het geval van een materiële fout) of om intrekking (in het geval van niet-correcte verstrekking) van de executoriale titel, als bedoeld in artikel 10, lid 2, moet worden gericht aan de directeur van de griffie van het gerecht dat de titel heeft verstrekt.

Tegen de afwijzing van een verzoek om rectificatie of intrekking kan beroep worden aangetekend in de vorm van een verzoek gericht aan de president van het betrokken gerecht.

2. Procedures voor heroverweging (Art.19 (1))

De in artikel 19 bedoelde heroverwegingsprocedure is de gewone procedure voor beslissingen van het gerecht dat de oorspronkelijke executoriale titel heeft verstrekt.

3. Aanvaarde talen (Art. 20(2)(c))

De talen die worden aanvaard voor de registratie van Europese executoriale titels die door schuldeisers aan de Franse autoriteiten worden toegezonden, zijn het Frans, het Engels, het Duits, het Italiaans en het Spaans.

4. Autoriteiten aangeduid voor het waarmerken van authentieke akten (Art. 25)

De in artikel 25 van de verordening bedoelde instantie is de notaris of het in de vorm van een rechtspersoon opgerichte notariskantoor waar het origineel van het ontvangen stuk wordt bewaard.

Laatste update: 28/06/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.