Europese executoriale titel

Portugal

Inhoud aangereikt door
Portugal

BEVOEGDE GERECHTEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Portugal

Erkenning en handhaving van vonnissen in burgerlijke en handelszaken – Europese executoriale titel


*verplichte invoer

1. Procedures voor rectificatie en intrekking (Art. 10(2))

Verzoeken tot rectificatie of intrekking van het bewijs van waarmerking
als Europese executoriale titel worden ingediend bij de instantie die het bewijs heeft verstrekt, met gebruikmaking van het standaardformulier van bijlage VI bij de verordening.

2. Procedures voor heroverweging (Art.19 (1))

Wat artikel 19, lid 1, onder a), betreft, is de procedure voor heroverweging vastgesteld in artikel 696, onder e), van het Wetboek burgerlijk procesrecht.

Wat artikel 19, lid 1, onder b), betreft, is de procedure voor heroverweging vastgesteld in artikel 140 van het Wetboek burgerlijk procesrecht.

3. Aanvaarde talen (Art. 20(2)(c))

De aanvaarde taal is het Portugees.

4. Autoriteiten aangeduid voor het waarmerken van authentieke akten (Art. 25)

De aanvaarde taal is het Portugees.

Laatste update: 04/10/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.