Europejski tytuł egzekucyjny

Czechy

Autor treści:
Czechy

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Czechy

Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych – Europejski tytuł egzekucyjny


*pole musi zostać wypełnione

1. Procedury sprostowania i cofnięcia (art. 10 ust. 2)

Sądy rejonowe (okresní soudy) na podstawie art. 167 ustawy nr 99/1963 (kodeks postępowania cywilnego) z późniejszymi zmianami.

2. Procedury kontroli (art.19 ust. 1)

Sądy rejonowe (okresní soudy) na podstawie art. 58 i art. 201-243g ustawy nr 99/1963 (kodeks postępowania cywilnego) z późniejszymi zmianami.

3. Dopuszczalne języki (art. 20 ust. 2 lit. c)

Język czeski

4. Organy wyznaczone celu nadawania zaświadczeń dokumentom urzędowym (art. 25)

Sądy rejonowe (okresní soudy).

Ostatnia aktualizacja: 03/06/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.