Europejski tytuł egzekucyjny

Estonia

Autor treści:
Estonia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Estonia

Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych – Europejski tytuł egzekucyjny


*pole musi zostać wypełnione

1. Procedury sprostowania i cofnięcia (art. 10 ust. 2)

W Estonii wniosek o sprostowanie lub uchylenie europejskiego tytułu egzekucyjnego, o którym mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia, można złożyć w sposób określony w §§ 447 i 6191 ust. 3 i 4 kodeksu postępowania cywilnego.

2. Procedury kontroli (art.19 ust. 1)

W sytuacjach określonych w art. 19 ust. 1 wniosek może zostać złożony w Estonii zgodnie z § 415 kodeksu postępowania cywilnego.

3. Dopuszczalne języki (art. 20 ust. 2 lit. c)

Na potrzeby art. 20 ust. 2 lit. c) rozporządzenia Estonia akceptuje zaświadczenia wydane w języku angielskim lub estońskim lub przetłumaczone na te języki.

4. Organy wyznaczone celu nadawania zaświadczeń dokumentom urzędowym (art. 25)

Organem, o którym mowa w art. 25, jest sąd rejonowy w prowincji Harju.

Ostatnia aktualizacja: 17/03/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.