Europejski tytuł egzekucyjny

Węgry

Autor treści:
Węgry

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Węgry

Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych – Europejski tytuł egzekucyjny


*pole musi zostać wypełnione

1. Procedury sprostowania i cofnięcia (art. 10 ust. 2)

Przepisy dotyczące sprostowania lub uchylenia zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego na terytorium Węgier zostały zamieszczone w rozdziale II ustawy LIII z 1994 r. o egzekucji sądowej.

2. Procedury kontroli (art.19 ust. 1)

Przepisy dotyczące kontroli orzeczeń stanowiących podstawę wydania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego zamieszczono w rozdziale VII ustawy III z 1952 r. – kodeks cywilny.

3. Dopuszczalne języki (art. 20 ust. 2 lit. c)

Językami akceptowanymi na potrzeby sporządzenia zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego są angielski i węgierski.

4. Organy wyznaczone celu nadawania zaświadczeń dokumentom urzędowym (art. 25)

Organem właściwym do wydania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego na podstawie dokumentu urzędowego sporządzonego na Węgrzech jest zwykle sąd rejonowy właściwy dla okręgu, w którym mieści się organ sporządzający dokument.

Jednak w przypadku dokumentu urzędowego sporządzonego przez notariusza, wydanego przez niego nakazu lub zatwierdzonej przez niego ugody mającej te same skutki co ugoda sądowa organem właściwym do wydania zaświadczenia jest notariusz.

Sądy właściwe do wydania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego na podstawie dokumentów sporządzonych na Węgrzech można wyszukiwać za pomocą wyszukiwarki dostępnej na górze strony.

Notariuszy działających w charakterze organów wydających zaświadczenia można wyszukiwać za pomocą wyszukiwarki dostępnej za pośrednictwem tego łącza.

Ostatnia aktualizacja: 24/10/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.