Europejski tytuł egzekucyjny

Portugalia

Autor treści:
Portugalia

1. Procedury sprostowania i cofnięcia (art. 10 ust. 2)

Wnioski o sprostowanie lub cofnięcie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego są sporządzane przez podmiot, który wydał zaświadczenie na ujednoliconym formularzu zawartym w załączniku VI do rozporządzenia.

2. Procedury kontroli (art.19 ust. 1)

Do celów art. 19 ust. 1 lit. a) postępowanie na potrzeby kontroli orzeczenia zostało określone w art. 696 lit. e) kodeksu postępowania cywilnego.

Do celów do art. 19 ust. 1 lit. b) postępowanie na potrzeby kontroli orzeczenia zostało określone w art. 140 kodeksu postępowania cywilnego.

3. Dopuszczalne języki (art. 20 ust. 2 lit. c)

Akceptowanym językiem jest język portugalski.

4. Organy wyznaczone celu nadawania zaświadczeń dokumentom urzędowym (art. 25)

Osobami uprawnionymi do poświadczania dokumentów urzędowych są notariusze.

Ostatnia aktualizacja: 07/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.