Europejski tytuł egzekucyjny

Słowenia

Autor treści:
Słowenia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Słowenia

Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych – Europejski tytuł egzekucyjny


*pole musi zostać wypełnione

1. Procedury sprostowania i cofnięcia (art. 10 ust. 2)

Postępowanie w sprawie sprostowania, o którym mowa w art. 10 ust. 2:

  • W Słowenii wniosek o sprostowanie należy skierować do organu, który wydał zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego (art. 42c akapit pierwszy ustawy o egzekucji i zabezpieczeniu roszczeń, Zakon o izvršbi in zavarovanju).

Postępowanie w sprawie uchylenia, o którym mowa w art. 10 ust. 2:

  • Postępowanie w sprawie uchylenia na podstawie art. 42c akapit drugi ustawy o egzekucji i zabezpieczeniu roszczeń (na potrzeby uchylenia zaświadczenia właściwy jest organ, który je wydał) oraz art. 40c akapit trzeci wspomnianej ustawy (na potrzeby postępowania o uchylenie prawomocnego zaświadczenia w oparciu o dokument urzędowy wydany na podstawie orzeczenia w sprawie egzekucji właściwość miejscowa należy do sądu, który jest właściwy miejscowo do orzekania w sprawie dopuszczalnych środków egzekucyjnych).

2. Procedury kontroli (art.19 ust. 1)

Wznowienie postępowania na podstawie art. 394-405 kodeksu postępowania cywilnego.

Przywrócenie do stanu poprzedniego (restitutio in integrum) w rozumieniu art. 166-120 kodeksu postępowania cywilnego.

3. Dopuszczalne języki (art. 20 ust. 2 lit. c)

Językiem urzędowym jest język słoweński oraz dwa języki mniejszości narodowych, które są w oficjalnym użyciu w sądach na obszarach zamieszkiwanych odpowiednio przez te mniejszości (art. 6 i 104 kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 15 ustawy o egzekucji i zabezpieczeniu roszczeń). Językami mniejszości narodowych są język włoski i język węgierski.

Obszary różnorodne etnicznie zostały określone w ustawie ustanawiającej gminy i ich granice („ZUODNO”, Uradni list RS (Dziennik Urzędowy Republiki Słoweńskiej) nr 108/06 - wersja ujednolicona - oraz nr 9/11). Art. 5 tej ustawy stanowi: „Obszarami różnorodnymi etnicznie w rozumieniu niniejszej ustawy są obszary wskazane jako takie w obowiązujących statutach gmin Lendava, Hodoš-Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola i Piran.”.

4. Organy wyznaczone celu nadawania zaświadczeń dokumentom urzędowym (art. 25)

Notariusze.

Wykaz notariuszy znajduje się na stronie internetowej http://www.notar-z.si/poisci-notarja

Ostatnia aktualizacja: 26/10/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.