Titlul executoriu european

Austria

Conținut furnizat de
Austria

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Austria

Recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială – Titlul executoriu european


*mențiuni obligatorii

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: englezăfranceză.

- În cazul hotărârilor judecătorești, al tranzacțiilor judiciare și al acordurilor legate de obligațiile de întreținere menționate la articolul 4 alineatul (3) litera (b): o cerere de retragere sau de rectificare a certificării ca titlu executoriu european trebuie să fie depusă la instanță sau la autoritatea administrativă care a furnizat certificarea [secțiunea 419 alineatele (1) și (2) din Codul de executare din Austria (Exekutionsordnung)].

- În cazul actelor autentice executorii (Notariatsakte): o cerere de rectificare trebuie făcută la notarul care a întocmit actul autentic sau, dacă acest lucru nu este posibil, la funcționarul responsabil în temeiul secțiunilor 119, 146 și 149 din Codul notarilor din Austria (Notariatsordnung). Competența de a retrage certificarea acordată de către notar aparține instanței care are competența, în temeiul dreptului procedural, de a se pronunța cu privire la cererile de contestare a forței executorii a unui act autentic [secțiunea 419 alineatul (3) din Codul de executare].

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

- În cazul în care documentul a fost notificat în mod corespunzător: o cerere de repunere în termen (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand), în cazul nerespectării termenului de contestare a creanței sau în cazul neprezentării la o ședință de judecată.

- În cazul în care documentul nu a fost notificat în mod corespunzător: în cazul hotărârilor care fac obiectul unei proceduri dintr-o singură etapă, cum ar fi un ordin de plată (Zahlungsbefehl) sau un ordin de plată a unei cambii (Wechselzahlungsauftrag), o cerere pentru un nou serviciu (Antrag auf neuerliche Zustellung); în cazul unei hotărâri în lipsă, un apel complet (Berufung); iar în cazul altor sentințe pronunțate în lipsă, un recurs în casație (Rekurs).

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: englezăfranceză.

Limba germană.

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: englezăfranceză.

- În cazul acordurilor de întreținere de tipul celor menționate la articolul 4 alineatul (3) litera (b): autoritatea administrativă cu care a fost încheiat acordul.

- În cazul actelor autentice executorii: notarul care a întocmit actul autentic sau, dacă acest lucru nu este posibil, funcționarul responsabil în temeiul secțiunilor 119, 146 și 149 din Codul notarilor din Austria. O listă completă a notarilor poate fi consultată pe site-ul web al Camerei Notarilor din Austria (Österreichische Notariatskammer), la următoarea adresă: http://www.notar.at/

Ultima actualizare: 19/06/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.