Titlul executoriu european

Bulgaria

Conținut furnizat de
Bulgaria

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Bulgaria

Recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială – Titlul executoriu european


*mențiuni obligatorii

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

După examinarea cauzei, instanța de prim grad de jurisdicție poate rectifica sau retrage certificatul de titlu executoriu european în cazul unei creanțe necontestate [articolul 619 alineatul (4) din Codul de procedură civilă].

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

În temeiul articolului 19 din regulament, debitorul poate depune o cerere de revizuire a hotărârii la Curtea Supremă de Casație. Instanța va examina cererea în conformitate cu dispozițiile capitolului 24 din Codul de procedură civilă - „Revocarea hotărârilor judecătorești definitive”.

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

Republica Bulgaria desemnează limba bulgară.

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

Autoritatea competentă este instanța în raza teritorială a căreia a fost emis instrumentul [articolul 619 alineatul (1) din codul de procedură civilă].

Ultima actualizare: 27/10/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.