Titlul executoriu european

Croaţia

Conținut furnizat de
Croaţia

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

Cererea de rectificare sau de retragere a unui certificat eliberat de o instanță trebuie înaintată:

- instanței care a eliberat certificatul.

Cererea de rectificare sau de anulare a unui document public întocmit de către un notar, o autoritate administrativă sau o persoană fizică sau juridică cu prerogative de autoritate publică trebuie să fie înaintată:

- autorității sau persoanei care a întocmit documentul, care are obligația de a transmite cererea instanței municipale (općinski sud) în a cărei rază teritorială se află sediul/reședința acesteia, astfel încât instanța municipală respectivă să poată pronunța o hotărâre valabilă.

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

În conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din regulament, procedurile de revizuire a hotărârilor în Republica Croația sunt prevăzute în Legea privind procedura civilă (Zakon o parničnom postupku) – (Narodne novine (NN; Monitorul Oficial al Republicii Croația) nr. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 – text consolidat, 25/13, 89/14 – Decizia Curții Constituționale a Republicii Croația, 70/19, 80/22 și 114/22).

Aceste proceduri sunt:

- cererea de restabilire a statutului anterior (articolele 117-122a din Legea privind procedura civilă). Cererea trebuie depusă în termen de opt zile de la data la care partea a luat cunoștință de motivul omisiunii sau, în cazul în care partea a luat cunoștință de omisiune la o dată ulterioară, de la data la care partea a luat cunoștință de motivul pentru care nu a respectat termenul. Termenele în care se poate depune o cerere de restabilire a statutului anterior sunt 2 luni (în cadrul procedurilor în fața instanțelor municipale) sau 30 de zile (în cadrul procedurilor în fața instanțelor comerciale) de la omisiune.

- cererea de revizuire (articolele 421-432 din Legea privind procedura civilă). Cererea de revizuire trebuie depusă în termen de 30 zile de la data la care partea a luat cunoștință de motivul depunerii cererii sau de la data la care hotărârea judecătorească i-a fost notificată sau comunicată.

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

Limba croată. Traducerile în limba croată trebuie să fie certificate de către un traducător autorizat dintr-un stat membru al UE.

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

Instanțele competente, autoritățile administrative, notarii, persoanele fizice și juridice cu prerogative de autoritate publică care sunt autorizate să elibereze înscrisuri executorii sau titluri executorii pentru solicitările neconstatate, în temeiul legislației naționale aplicabile.

Ultima actualizare: 14/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.