Titlul executoriu european

Croaţia

Conținut furnizat de
Croaţia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Croaţia

Recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială – Titlul executoriu european


*mențiuni obligatorii

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

Cererea de rectificare sau de retragere a unui certificat eliberat de o instanță trebuie înaintată:

- instanței care a eliberat certificatul.

Cererea de rectificare sau de anulare a unui document public întocmit de către un notar, o autoritate administrativă sau o persoană fizică sau juridică cu prerogative de autoritate publică trebuie să fie înaintată:

- autorității sau persoanei care a întocmit documentul, care are obligația de a transmite cererea instanței municipale (općinski sud) în a cărei rază teritorială se află sediul/reședința acesteia, astfel încât instanța municipală respectivă să poată pronunța o hotărâre valabilă.

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini croată a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

În conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din regulament, procedurile de reexaminare a hotărârilor judecătorești în Republica Croația sunt prevăzute în Codul de procedură civilă (Zakon o parničnom postupku) – (Narodne novine -NN, Monitorul Oficial al Republicii Croația nr. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 – text consolidat, 25/13, 89/14 - Decizie a Curții Constituționale a Republicii Croația, 70/19).

Aceste proceduri sunt următoarele:

- cererea de restabilire a unei situații anterioare (articolele 117-122a din Codul de procedură civilă). Cererea trebuie să fie depusă în termen de opt zile de la data la care partea în cauză a luat la cunoștință motivul omisiunii sau, în cazul în care partea a luat la cunoștință omisiunea la o dată ulterioară, termenul menționat anterior începe să curgă de la data la care partea a luat la cunoștință motivul pentru care nu s-a respectat termenul de prescripție. Dacă au trecut două luni (în cazul acțiunilor judecate de instanțele municipale) sau 30 de zile (în cazul acțiunilor judecată de instanțele comerciale) de la omisiune, nu se mai poate depune o cerere de restabilire a unei situații anterioare.

- cererea de rejudecare (articolele 421-432 din Codul de procedură civilă). Cererea de rejudecare trebuie să fie înaintată în termen de 30 de zile de la data la care partea în cauză a luat la cunoștință motivul care a stat la baza depunerii cererii sau de la data la care i s-a comunicat sau notificat hotărârea judecătorească.

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

Limba croată. Traducerile în limba croată trebuie să fie certificate de către un traducător autorizat dintr-un stat membru al UE.

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

Instanțele competente, autoritățile administrative, notarii, persoanele fizice și juridice cu prerogative de autoritate publică care sunt autorizate să elibereze înscrisuri executorii sau titluri executorii pentru solicitările neconstatate, în temeiul legislației naționale aplicabile.

Ultima actualizare: 30/01/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.