Titlul executoriu european

Cipru

Conținut furnizat de
Cipru

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

Procedurile de rectificare sunt aceleași ca cele prevăzute în Codul de procedură civilă. Certificatul de titlu executoriu european poate fi rectificat dacă există o eroare materială sau o neconcordanță între hotărâre și certificat.

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

Căile de atac se depun în conformitate cu Codul de procedură civilă. În conformitate cu Ordinul nr. 48, toate cererile se depun în scris și se notifică sau se comunică părților interesate cu cel puțin patru zile înainte de termenul de judecată. Formularul din anexa VI la regulament poate fi utilizat pentru depunerea cererii.

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

limbile greacă și engleză

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

Nu se aplică. În sistemul juridic cipriot nu există instrumente autentice care să se încadreze în domeniul de aplicare al articolului 4 al regulamentului.

Ultima actualizare: 12/07/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.