Titlul executoriu european

Cehia

Conținut furnizat de
Cehia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Cehia

Recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială – Titlul executoriu european


*mențiuni obligatorii

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

Instanțele districtuale (okresní soudy) din Republica Cehă acționează în conformitate cu articolul 167 din Legea nr. 99/1963 (Codul de procedură civilă), astfel cum a fost modificată.

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

Instanțele districtuale (okresní soudy) din Republica Cehă acționează în conformitate cu articolele 58 și 201-243g din Legea nr. 99/1963 (Codul de procedură civilă), astfel cum a fost modificată.

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

Limba cehă.

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

Instanțele districtuale (okresní soudy).

Ultima actualizare: 03/06/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.