Titlul executoriu european

Estonia

Conținut furnizat de
Estonia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Estonia

Recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială – Titlul executoriu european


*mențiuni obligatorii

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

În Estonia, o cerere de rectificare sau de retragere a unui titlu executoriu european, în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din regulament, poate fi depusă astfel cum se menționează în articolul 447 și în articolul 6191 alineatele (3) și (4) din Codul de procedură civilă.

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

În situațiile menționate la articolul 19 alineatul (1), se poate depune o cerere în Estonia, în temeiul articolului 415 din Codul de procedură civilă.

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

În sensul articolului 20 alineatul (2) litera (c) din regulament, Estonia acceptă certificate redactate în limba engleză sau în limba estonă sau traduse în aceste limbi.

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

Autoritatea menționată la articolul 25 este instanța teritorială din Harjumaa (Harju maakohus).

Ultima actualizare: 17/03/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.