Titlul executoriu european

Franţa

Conținut furnizat de
Franţa

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Franţa

Recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială – Titlul executoriu european


*mențiuni obligatorii

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

Cererea de rectificare a unui titlu executoriu, în cazul unei erori materiale, sau de retragere a acestuia, în cazul în care a fost eliberat în mod neîntemeiat, după cum se prevede la articolul 10 alineatul (2), trebuie adresată directorului Serviciului de grefă al instanței care a eliberat documentul.

Respingerea unei cereri de rectificare sau retragere poate face obiectul unei căi de atac, sub forma unei cereri adresate președintelui instanței.

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

Procedura de revizuire menționată la articolul 19 este procedura obișnuită pentru hotărârile pronunțate de instanța care a eliberat titlul executoriu inițial.

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

Limbile acceptate pentru înregistrarea titlurilor executorii europene trimise de creditori autorităților franceze sunt engleza, franceza, germana, italiana și spaniola.

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

Autoritățile menționate la articolul 25 din regulament sunt notarul sau persoana juridică titulară a biroului notarial care păstrează originalul documentului primit.

Ultima actualizare: 28/06/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.