Titlul executoriu european

Grecia

Conținut furnizat de
Grecia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Grecia

Recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială – Titlul executoriu european


*mențiuni obligatorii

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

În cazul în care s-a emis un certificat de titlu executoriu european referitor la o hotărâre judecătorească, procedura pentru rectificarea sau retragerea acestuia este prevăzută la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 805/2004 și aceeași procedură se aplică pentru certificarea ca titlu executoriu a tranzacțiilor judiciare [articolul 24 alineatul (3) din regulament] și a actelor autentice [articolul 25 alineatul (3)]. Acțiunile de acest tip, precum și acțiunile privind competența judiciară sunt reglementate în Grecia de dispozițiile articolului 933 din Codul de procedură civilă (κώδικας πολιτικής δικονομίας), care se referă la prezentarea obiecțiilor cu privire la valabilitatea unui titlu executoriu. Cu toate acestea, acțiunile de rectificare sau de retragere nu pot fi contestate, întrucât articolul 10 alineatul (4) din regulament se aplică prin analogie și, în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) și articolul 25 alineatul (3), se aplică în mod similar cu privire la tranzacțiile judiciare și actele autentice.

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

În cazul în care o hotărâre judecătorească certificată ca titlu executoriu european trebuie să fie revizuită deoarece debitorul nu a avut posibilitatea să se apere din cauza întârzierii citației de înfățișare sau a unei situații de forță majoră, și anume din cauza unor circumstanțe excepționale care nu îi sunt imputabile, trebuie să se urmeze procedura aplicată de către instanța care a pronunțat hotărârea respectivă. Aceasta este procedura pentru prezentarea obiecțiilor legate de judecarea în lipsă, prevăzute în Codul de procedură civilă (articolul 495 și articolul 501 și următoarele).

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

Cererile pentru a desemna un act autentic care are forță executorie într-un stat membru drept titlu executoriu european, în conformitate cu articolul 25 alineatul (1) din regulament, sunt acceptate în limba elenă sau limba engleză.

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

Autoritatea care are competența de a certifica un titlu executoriu european, și anume un act autentic în sensul articolului 4 alineatul (3) din regulament coroborat cu articolul 904 alineatul (2) literele (d) și (g) din Codul de procedură civilă al Greciei, este persoana autorizată să emită documentul executoriu, și anume, în cazul unui act notarial, aceasta este notarul care a emis actul respectiv. Pentru documentele considerate executorii prin lege, însă care nu sunt emise de o instanță, autoritatea competentă este persoana care a eliberat documentul, precum în cazul actelor notariale.

Ultima actualizare: 19/04/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.