Titlul executoriu european

Ungaria

Conținut furnizat de
Ungaria

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Ungaria

Recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială – Titlul executoriu european


*mențiuni obligatorii

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

Pe teritoriul Ungariei, rectificarea sau retragerea certificatului de titlu executoriu european sunt reglementate de dispozițiile capitolului II din Legea LIII din 1994 privind executarea judiciară (a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény).

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

Reexaminarea hotărârii judecătorești pe care se fondează certificarea ca titlu executoriu european este reglementată de dispozițiile capitolului VII din Legea III din 1952 privind Codul civil (a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény).

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

Limbile acceptate pentru completarea certificatului de titlu executoriu european sunt engleza și maghiara.

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

Autoritatea competentă pentru certificarea unui act autentic eliberat în Ungaria ca titlu executoriu european este, în mod normal, instanța districtuală (járásbíróság) în a cărei jurisdicție se află autoritatea care emite actul respectiv.

Cu toate acestea, în cazul unui act autentic întocmit de un notar public, al unui ordin emis de un notar public sau al unui acord de conciliere aprobat de un notar public având același efect ca o tranzacție judiciară, autoritatea de certificare competentă este notarul public.

Instanțele competente pentru certificarea actelor autentice întocmite în Ungaria ca titluri executorii europene pot fi găsite cu ajutorul instrumentului de căutare din partea de sus a paginii.

Notarii publici care acționează în calitate de autorități de certificare pot fi găsiți cu ajutorul funcției de căutare disponibile aici.

Ultima actualizare: 24/10/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.