Titlul executoriu european

Italia

Conținut furnizat de
Italia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Italia

Recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială – Titlul executoriu european


*mențiuni obligatorii

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

Procedura de rectificare a unui certificat de titlu executoriu european menționată la articolul 10 alineatul (2) și prevăzută de legislația italiană este rectificarea unei erori materiale. Dispozițiile relevante sunt articolul 287 și următoarele din Codul de procedură civilă (CPC).

Procedura de retragere a certificatului de titlu executoriu european menționată la articolul 10 alineatul (2) și prevăzută de legislația italiană este retragerea acestuia în procedură desfășurată cu ușile închise. Dispozițiile relevante ale Codului de procedură civilă sunt articolul 737 și următoarele. Procedura este inițiată printr-o cale de atac și se finalizează printr-o dispoziție motivată a instanței care se pronunță printr-un complet de judecători. Este posibilă o audiere.

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

În legislația italiană, procedura de reexaminare menționată la articolul 19 alineatul (1) include căile de atac ordinare [articolul 323 și următoarele, Codul de procedură civilă: apelul și recursul pe motive de drept (ricorso per cassazione)] și căile extraordinare de atac (articolul 395, Codul de procedură civilă).

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

Limba acceptată în conformitate cu articolul 20 alineatul (2) litera (c) este limba italiană.

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

Autoritatea desemnată în conformitate cu articolul 25 este instanța de drept comun [Tribunale].

Ultima actualizare: 28/12/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.