Titlul executoriu european

Letonia

Conținut furnizat de
Letonia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Letonia

Recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială – Titlul executoriu european


*mențiuni obligatorii

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini letonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăengleză.

Articolele 5431 și 5451 din Legea letonă privind procedura civilă transpun articolul 10 alineatul (2) din regulament, stabilind procedura de rectificare sau de retragere a unui certificat de titlu executoriu european.

„Articolul 5431 Rectificarea erorilor din titlurile executorii emise în Uniunea Europeană

(1) La cererea unei părți la procedură, o instanță care a pronunțat o hotărâre sau a luat o decizie poate rectifica erorile dintr-un titlu european de titlu executoriu în temeiul articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, dintr-un certificat prevăzut la articolul 41 alineatul (1) sau la articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului, în temeiul aceluiași regulament, sau dintr-un certificat menționat la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 606/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, în temeiul articolului 9 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 606/2013. O instanță poate, de asemenea, să rectifice din proprie inițiativă erorile dintr-un certificat menționat la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 606/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.

(2) Pentru depunerea unei cereri de rectificare a unui certificat european de titlu executoriu, trebuie să se utilizeze formularul prevăzut la articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European și al Consiliului.

(3) Rectificarea este examinată în cadrul unei ședințe de judecată, părțile fiind informate anterior în acest sens. Neprezentarea părților nu împiedică examinarea acestei chestiuni.

(4) Erorile din titlurile executorii menționate la alineatul (1) se rectifică printr-o hotărâre judecătorească.

(5) Se poate formula o plângere auxiliară cu privire la decizia instanței de a rectifica o eroare într-un titlu executoriu.

„Articolul 5451 Retragerea unui certificat de titlu executoriu european menționat la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 606/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

(1) La cererea unei părți la procedură, o instanță care a pronunțat o hotărâre sau a luat o decizie poate retrage un certificat european de titlu executoriu în temeiul articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, utilizând formularul prevăzut la articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European și al Consiliului.

(11) La cererea unei părți la procedură sau din proprie inițiativă, o instanță care a pronunțat o hotărâre sau a luat o decizie poate retrage certificatul menționat la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 606/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, în temeiul articolului 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 606/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, utilizând formularul prevăzut la articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 606/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.

(2) O cerere de retragere a unui certificat de titlu executoriu european sau a unui certificat menționat la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 606/2013 al Parlamentului European și al Consiliului este examinată în cadrul unei ședințe de judecată, părțile fiind informate anterior în acest sens. Neprezentarea părților nu împiedică examinarea acestei chestiuni.

(3) Se poate formula o plângere auxiliară cu privire la decizia instanței.

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini letonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăengleză.

În ceea ce privește transpunerea articolului 19 alineatul (1) din regulament, nu au fost adoptate norme suplimentare în legislația națională, întrucât în Letonia aceste norme sunt reglementate de dispozițiile Legii privind procedura civilă.

„Articolul 51 Repunerea în termen

(1) La cererea unei părți la procedură, instanța repune o parte în termen în cazul în care constată că motivele pentru care termenul nu a fost respectat sunt justificate.

(2) Odată cu repunerea în termen, instanța permite și executarea acțiunii procedurale întârziate.

Articolul 52 Prelungirea termenului

Termenele stabilite de o instanță sau de un judecător pot fi prelungite la cererea unei părți la procedură.

Articolul 53 Procedura de prelungire a termenului sau de repunere în termen

(1) Cererea de prelungire a unui termen sau de repunere în termen se depune la instanța unde trebuia să se desfășoare acțiunea întârziată, iar cererea se examinează prin procedură scrisă. Înainte de examinarea cererii prin procedură scrisă, părțile la procedură sunt informate cu privire la acest lucru și li se trimite concomitent cererea de prelungire a termenului sau de repunere în termen.

(2) Cererea de repunere în termen trebuie să fie justificată și este însoțită de documentele necesare pentru executarea acțiunii procedurale întârziate.

(3) Termenul stabilit de un judecător poate fi prelungit de un complet format dintr-un judecător unic.

(4) O plângere auxiliară poate fi formulată cu privire la refuzul unei instanțe judecătorești sau al unui judecător de a prelungi un termen sau de a dispune repunerea în termen.

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

În conformitate cu articolul 20 alineatul (2) litera (c) din regulament, Letonia acceptă limba letonă pentru primirea și emiterea unui certificat de titlu executoriu european.

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini letonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăengleză.

În Letonia nu există instituții care să aibă dreptul să întocmească acte autentice în conformitate cu articolul 25 din regulament.

Ultima actualizare: 05/06/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.