În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Titlul executoriu european

Irlanda de Nord

Conținut furnizat de
Irlanda de Nord

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

Regulamentul este pus în aplicare prin normele de procedură ale instanțelor pentru Irlanda de Nord. Aceste norme de procedură sunt cunoscute sub denumirea „Normele din 1980 ale Curții Supreme de Justiție (Irlanda de Nord)” [Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980] [adoptate în temeiul Legii din 1978 privind instanțele de judecată (Irlanda de Nord)] și reglementează procedurile în fața Curții Supreme de Justiție din Irlanda de Nord, iar Normele din 1981 privind tribunalele de comitat (Irlanda de Nord) [County Court Rules (Northern Ireland) 1981] [adoptate în temeiul Ordinului din 1980 privind Tribunalele de Comitat din Irlanda de Nord] [County Courts (Northern Ireland) Order 1980] și al Ordinului din 1997 privind probele în materie civilă [Civil Evidence (Northern Ireland) Order 1997] reglementează procedurile în fața tribunalelor de comitat. Aceste norme pot fi consultate pe site-ul nstanțelor de judecată din Irlanda de Nord (Northern Ireland Courts and Tribunals website) la Court of Judicature Rules și County Court Rules.

Articolul 10 se referă la dreptul de a solicita instanței rectificarea unui certificat (dacă este în contradicție cu hotărârea judecătorească) sau retragerea acestuia (dacă este în contradicție cu regulamentul).

Procedurile în vigoare pentru tratarea acestor cereri sunt prevăzute atât de Normele din 1980 ale Curții Supreme de Justiție (Irlanda de Nord) [Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980], cât și de Normele din 1981 privind tribunalele de comitat (Irlanda de Nord) [County Court Rules (Northern Ireland) 1981]. Aceste norme reglementează procedurile în fața Curții Supreme de Justiție și a instanțelor teritoriale (tribunalele de comitat) din Irlanda de Nord.

În cazul acțiunilor introduse la Curtea Supremă de Justiție, aceste cereri pot fi depuse, în general, printr-o citație și printr-o declarație pe proprie răspundere, în conformitate cu procedura prevăzută în Ordinul 32 și utilizând formularul (*) 28 din apendicele A la normele menționate. Acestea ar trebui să indice decizia pe care urmărește să o obțină solicitantul și motivele pentru care solicită acest ordin.

În mod similar, la tribunalul de comitat, cererile se pot depune prin intermediul unui aviz de cerere însoțit de o declarație pe proprie răspundere în temeiul Ordinului 14, prin intermediul formularelor generale (*) 1 și 2 din apendicele 1 la norme. Și în acest caz, avizul ar trebui să indice decizia pe care urmărește să o obțină solicitantul și motivele pentru care solicită acest ordin.

Anexele I-V la regulament constau în formularele-standard pe care trebuie să le utilizeze instanța pentru a elibera certificatele. Creditorii utilizează formularele instanței relevante din Regatul Unit pentru a formula cererile necesare, iar certificatul se eliberează prin intermediul formularului prevăzut în regulament. În temeiul articolului 10 alineatul (3), cererile se pot depune prin intermediul formularului-standard de cerere aflat în vigoare în Regatul Unit sau al formularul prevăzut în anexa VI la regulament.

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

În conformitate cu articolul 19 alineatul (1), debitorul trebuie să aibă dreptul de a solicita reexaminarea hotărârii judecătorești în cazul în care actul de sesizare a instanței nu i-a parvenit sau în cazul în care a fost împiedicat să conteste creanța, fără ca acest lucru să îi fie imputabil.

Ordinul 13 norma 8 din Normele din 1980 ale Curții Supreme de Justiție (Irlanda de Nord) îi permite debitorului vizat de hotărârea judecătorească să solicite instanței anularea sau reformarea hotărârii pronunţate în cauza judecată în lipsă. Deși nu se prevede niciun formular specific pentru aceste cereri, acestea se pot depune, în general, printr-o citație și printr-o declarație pe proprie răspundere, în conformitate cu procedura prevăzută în Ordinul 32 și utilizând formularul 28 din apendicele A la normele menționate.

În mod similar, Ordinul 12 articolul 12 din Normele din 1981 privind tribunalele de comitat (Irlanda de Nord) îi permit debitorului vizat de hotărârea judecătorească să depună o astfel de cerere la tribunalul de comitat. Și în acest caz, deși nu se prevede niciun formular specific, cererile se pot depune prin intermediul unui aviz de cerere însoțit de o declarație pe proprie răspundere în temeiul Ordinului 14, prin intermediul formularelor generale 1 și 2 prevăzute în apendicele 1 la norme.

În ambele instanțe, aplicarea acestei competențe de retragere sau de modificare este pur discreționară, iar normele nu impun niciun fel de condiții în ceea ce privește exercitarea acesteia.

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

Certificatele trimise în Irlanda de Nord vor fi acceptate în limba engleză.

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

Chiar dacă înscrisurile autentice emise de alte state membre vor fi puse în aplicare în Irlanda de Nord, ele nu sunt generate în Irlanda de Nord. Prin urmare, nu este necesar să se desemneze o autoritate care să le certifice.

Ultima actualizare: 20/07/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.