Titlul executoriu european

Portugalia

Conținut furnizat de
Portugalia

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

Rectificarea sau revocarea unui certificate de titlu executoriu european se face de către autoritatea care a emis certificatul, în urma unei cereri depuse folosind formularul-tip din anexa VI la regulament.

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

În ceea ce privește articolul 19 alineatul (1) litera (a), procedura de revizuire este prevăzută la articolul 696 litera (e) din Codul of procedură civilă.

În ceea ce privește articolul 19 alineatul (1) litera (b), procedura de revizuire este prevăzută la articolul 140 din Codul of procedură civilă.

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

Limba acceptată este portugheza.

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

Notarii.

Ultima actualizare: 04/10/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.