Titlul executoriu european

Slovacia

Conținut furnizat de
Slovacia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Slovacia

Recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială – Titlul executoriu european


*mențiuni obligatorii

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini slovacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: englezăfranceză.

În temeiul articolului 21 din Legea nr. 160/2015 [Codul de procedură pentru soluționarea litigiilor civile (Civilný sporový poriadok)], instanța care a pronunțat hotărârea sau instanța la care a fost aprobată sau încheiată o tranzacție are competența de a modifica și revoca certificatele. Instanțele vor efectua corecturi ale certificatelor în conformitate cu articolul 224 din Codul de procedură pentru soluționarea litigiilor civile.

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

În conformitate cu articolul 19 alineatul (1) litera (a) din regulament, instanțele din Slovacia sunt autorizate să reexamineze hotărârile în temeiul articolelor 355-457 din Codul de procedură pentru soluționarea litigiilor civile. În conformitate cu articolul 19 alineatul (1) litera (b) din regulament, instanțele reexaminează hotărârile în temeiul articolului 122 din Codul de procedură pentru soluționarea litigiilor civile (exceptare de la expirare la finalul perioadei).

Articolele 355-457 reglementează procedurile referitoare la căile de atac individuale (apelul, redeschiderea procedurii și căile extraordinare de atac). Există dispoziții individuale care reglementează condițiile de admisibilitate a căilor de atac, detaliile care trebuie să fie conținute în căile de atac introduse, măsurile care trebuie să fie luate de instanțe și procedurile instanțelor în luarea deciziilor în legătură cu căile de atac.

Dispozițiile individuale ale Codul de procedură pentru soluționarea litigiilor civile pot fi găsite la Slov-lex.sk

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

Limba acceptată în conformitate cu articolul 20 alineatul (2) litera (c) din regulament este limba slovacă (în Republica Slovacă).

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

În conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din Codul de procedură pentru soluționarea litigiilor civile, instanța regională (krajský súd) având competență pentru legalizarea actelor juridice în conformitate articolul 62 din Legea nr. 97/1963 privind dreptul internațional privat și normele de procedură, cu modificările ulterioare, deține competența de a emite, modifica sau revoca certificatele în temeiul legislației speciale care vizează actele autentice.

Instanța regională are competența de a legaliza actele juridice sau de a emite o apostilă dacă actele în cauză au fost emise de instanțe districtuale, notari sau executori judecătorești din circumscripția instanței regionale, dacă autenticitatea actelor a fost verificată sau autenticitatea semnăturii de pe acte a fost verificată și dacă actele sunt traduceri realizate de traducători autorizați sau rapoarte întocmite de experți.

Legea nr. 97/1963 poate fi găsită la Slov-lex.sk

Ultima actualizare: 25/07/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.