Titlul executoriu european

Slovenia

Conținut furnizat de
Slovenia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Slovenia

Recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială – Titlul executoriu european


*mențiuni obligatorii

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

Procedurile privind rectificarea menționată la articolul 10 alineatul (2):

  • În Slovenia, o cerere de rectificare trebuie adresată autorității care a emis certificatul de titlu executoriu european [articolul 42 litera (c) punctul (1) din Legea privind executarea și garantarea creanțelor].

Procedurile privind retragerea menționată la articolul 10 alineatul (2):

  • Procedura de anulare în temeiul articolului 42 litera (c) punctul (2) din Legea privind executarea și garantarea creanțelor (instanța sau autoritatea care a emis certificatul deține competența pentru anularea acestuia) și articolului 40 litera (c) punctul (3) din legea menționată (în scopul procedurii de anulare a unui certificat definitiv bazat pe un act oficial în urma unei decizii privind executarea, competența teritorială revine instanței care deține competența teritorială pentru a decide asupra mijloacelor de executare admisibile).

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

Reinstituirea procedurii în temeiul articolelor 394-405 din Codul de procedură civilă.

Restitutio in integrum în temeiul articolelor 166-120 din Codul de procedură civilă.

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

Limbile oficiale sunt limba slovenă și cele două limbi ale minorităților naționale utilizate ca limbi oficiale în instanță în zonele locuite de respectivele minorități naționale (articolele 6 și 104 din Codul de procedură civilă, în coroborare cu articolul 15 din Legea privind executarea și garantarea creanțelor). Limbile minorităților naționale sunt limba italiană și limba maghiară.

Zonele mixte din punct de vedere etnic sunt definite în Legea privind instituirea municipalităților („ZUODNO”; Uradni list RS (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia), nr. 108/06 – text oficial consolidat și nr. 9/11). Articolul 5 din ZUODNO prevede: „Zonele mixte din punct de vedere etnic în sensul prezentei legi sunt cele definite astfel de statutele actuale ale municipalităților Lendava, Hodoš-Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola și Piran.”

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

Notarii.

O listă a notarilor poate fi găsită la http://www.notar-z.si/poisci-notarja

Ultima actualizare: 26/10/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.