Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

Член 67 (а)

Имената, адресите и средствата за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

Министерство на правосъдието и обществения ред (Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos)

Отдел „Международно правно сътрудничество“ (Monáda Diethnoús Nomikís Synergasías)

Leofóros Athalássas 125

Dasoúpoli 1461, Nicosia

Cyprus

Звена за контакт:

г-жа Yioulíka Hadjiprodromou

Юрист

Отдел „Международно правно сътрудничество“

Министерство на правосъдието и обществения ред

Тел.: (+357) 22805943

Факс: (+357) 22518328

Електронна поща: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

Г-жа Troodía Dionysíou

Административен служител

Отдел „Международно правно сътрудничество“

Министерство на правосъдието и обществения ред

Тел.: (+357) 22805932

Факс: (+357) 22518328

Електронна поща: tdionysiou@mjpo.gov.cy

Член 67 (б)

За целите на член 57, параграф 2 и член 45, параграф 2 освен официалните езици на Кипър, т.е. гръцки и турски език, се приема също и английски език.

Член 67 (в)

За удостоверението относно правото на лични отношения с детето и връщането на дете по силата на член 45, параграф 2:

За целите на член 57, параграф 2 и член 45, параграф 2 освен официалните езици на Кипър, т.е. гръцки и турски език, се приема също и английски език.

Членове 21 и 29

Молбите по член 21 и член 29 се подават до следните съдилища:

- в Кипър

а) Съда по семейни дела (Oikogeneiakó Dikastírio) за района на Никозия — Кирения;

б) Съда по семейни дела за района на Лимасол — Пафос;

в) Съда по семейни дела за района на Ларнака — Фамагуста;

Член 33

Жалби по член 33 се подават в следните съдилища:

- в Кипър, Апелативния съд по семейни дела (Devterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Член 34

За целите на член 34 в Кипър не съществува механизъм, чрез който дадено решение на съда по жалба да може да бъде оспорено пред съд от трета инстанция.

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 12/07/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.