Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Кипър

Семейно право – Регламент „Брюксел ІІа“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


*задължително поле

Член 67 (а)

Имената, адресите и средствата за комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

Министерство на правосъдието и обществения ред (Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos)

Отдел „Международно правно сътрудничество“ (Monáda Diethnoús Nomikís Synergasías)

Leofóros Athalássas 125

Dasoúpoli 1461, Nicosia

Cyprus

Звена за контакт:

г-жа Yioulíka Hadjiprodromou

Юрист

Отдел „Международно правно сътрудничество“

Министерство на правосъдието и обществения ред

Тел.: (+357) 22805943

Факс: (+357) 22518328

Електронна поща: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

Г-жа Troodía Dionysíou

Административен служител

Отдел „Международно правно сътрудничество“

Министерство на правосъдието и обществения ред

Тел.: (+357) 22805932

Факс: (+357) 22518328

Електронна поща: tdionysiou@mjpo.gov.cy

Член 67 (б)

За целите на член 57, параграф 2 и член 45, параграф 2 освен официалните езици на Кипър, т.е. гръцки и турски език, се приема също и английски език.

Член 67 (в)

За удостоверението относно правото на лични отношения с детето и връщането на дете по силата на член 45, параграф 2:

За целите на член 57, параграф 2 и член 45, параграф 2 освен официалните езици на Кипър, т.е. гръцки и турски език, се приема също и английски език.

Членове 21 и 29

Молбите по член 21 и член 29 се подават до следните съдилища:

- в Кипър

а) Съда по семейни дела (Oikogeneiakó Dikastírio) за района на Никозия — Кирения;

б) Съда по семейни дела за района на Лимасол — Пафос;

в) Съда по семейни дела за района на Ларнака — Фамагуста;

Член 33

Жалби по член 33 се подават в следните съдилища:

- в Кипър, Апелативния съд по семейни дела (Devterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Член 34

За целите на член 34 в Кипър не съществува механизъм, чрез който дадено решение на съда по жалба да може да бъде оспорено пред съд от трета инстанция.

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 04/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.