Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti

Литва

Съдържание, предоставено от
Литва

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Литва

Семейно право — брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


*задължително поле

Článek 67 (a)

Názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených na základě článku 53:

Ministry of Justice of the Republic of Lithuania

Gedimino ave. 30/1

LT - 01104 Vilnius

Telefon:           +370 5 2662933

Fax:                 +370 5 2625940

Ministry of Social Security and Labour

A. Vivulskio str., 11

LT -03610 Vilnius

Telefon:           +370 5 266 42 01

Fax:                 +370 5 260 38 13

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst. 2 a: litevština, angličtina.

Článek 67 (c)

Pro osvědčení o právu na styk s dítětem a navrácení dítěte – čl. 45 odst. 2: litevština.

Články 21 a 29

Žádosti podle článku 21 a 29 se předkládají těmto soudům:

- v Litvě Lietuvos apeliacinis teismas.

Článek 33

Opravné prostředky podle článku 33 se předkládají těmto soudům:

- v Litvě Lietuvos apeliacinis teismas.

Článek 34

Opravné prostředky podle článku 34 lze podávat pouze:

- v Litvě podáním zmateční stížnosti k soudu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas [kasační stížnost k nejvyššímu soudu].

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 14/12/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.