Manželské veci a veci rodičovských práv a povinností

Литва

Съдържание, предоставено от
Литва

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Литва

Семейно право — брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


*задължително поле

Článok 67 (a)

Názvy, adresy a spôsoby komunikácie ústredných orgánov určených podľa článku 53:

Ministerstvo spravodlivosti Litovskej republiky

Gedimino ave. 30/1

LT - 01104 Vilnius

Tel:      +370 5 2662933

Fax:     +370 5 2625940

Ministerstvo sociálnej bezpečnosti a práce – Ulica

A. Vivulskio, 11

LT - 03610 Vilnius

Tel:      +370 5 266 42 01

Fax:     +370 5 260 38 13

Článok 67 (b)

Jazyky prijateľné pre styk s ústrednými orgánmi podľa článku 57 (2): litovčina, angličtina.

Článok 67 (c)

Pre osvedčenie o práve styku s dieťaťom a osvedčenie týkajúce sa návratu dieťaťa – článok 45 ods. 2: litovčina.

Články 21 a 29

Návrhy podľa článkov 21 a 29 sa predkladajú týmto súdom:

- v Litve Lietuvos apeliacinis teismas [Odvolací súd].

Článok 33

Opravné prostriedky podľa článku 33 sa predkladajú týmto súdom:

- v Litve Lietuvos apeliacinis teismas [Odvolací súd].

Článok 34

Opravné prostriedky, ktoré možno podávať podľa článku 34:

- v Litve Lietuvos Aukščiausiasis Teismas [mimoriadny opravný prostriedok podaný na najvyšší súd].

 

Táto webová stránka je súčasťou portálu Vaša Európa.

Privítame vašu spätnú väzbu, pokiaľ ide o užitočnosť poskytnutých informácií.

Your-Europe

Posledná aktualizácia: 11/12/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.