Nařízení Brusel IIa – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti

Rakousko

Obsah zajišťuje
Rakousko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Rakousko

Rodinné právo – Nařízení Brusel IIa – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti


*povinný údaj

Článek 67 (a)

Názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených na základě článku 53:

Spolkové ministerstvo spravedlnosti – Bundesministerium für Justiz, Museumstraße 7, 1070 Wien

Abteilung I 1

Tel.:   +43 1521522134

Fax:         +43 1521522829

E-Mail:     team.z@bmj.gv.at

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst. 2: němčina.

Článek 67 (c)

Pro osvědčení o právu na styk s dítětem a navrácení dítěte – čl. 45 odst. 2: němčina.

Články 21 a 29

Návrhy stanovené v článcích 21 a 29 se podávají u těchto soudů nebo příslušných orgánů:

– v Rakousku, okresní soud (Bezirksgericht).

Článek 33

Opravné prostředky stanovené v článku 33 se podávají u těchto soudů:

– v Rakousku, okresní soud (Bezirksgericht).

Článek 34

Opravné prostředky stanovené v článku 34 lze podat pouze:

– v Rakousku: prostřednictvím opravného prostředku omezeného na právní otázky (Revisionsrekurs) podaného u okresního soudu (Bezirksgericht), avšak adresovaného Nejvyššímu soudu (Oberster Gerichtshof).

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 23/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.