Nařízení Brusel IIa – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti

Belgie

Obsah zajišťuje
Belgie

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Belgie

Rodinné právo – Nařízení Brusel IIa – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti


*povinný údaj

Článek 67 (a)

Názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených na základě článku 53:

Service Public Fédéral Justice
Service de Coopération internationale civile
Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles
Telefon: +32 25426700
E-mail: rapt-parental@just.fgov.be

Článek 67 (b)

francouzština, nizozemština, němčina a angličtina

Článek 67 (c)

K osvědčení musí být přiložen překlad do úředního jazyka místa výkonu rozhodnutí.

Články 21 a 29

Soud prvního stupně (tribunal de première instance)

Článek 33

– Osoba, která navrhuje prohlášení vykonatelnosti, může podat opravný prostředek k odvolacímu soudu (cour d’appel).

– Osoba, vůči níž je výkon rozhodnutí navrhován, může podat odpor u soudu prvního stupně.

Článek 34

kasační opravný prostředek (pourvoi en cassation)

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 06/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.