Nařízení Brusel IIa – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti

Kypr

Obsah zajišťuje
Kypr

Článek 67 (a)

Názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených na základě článku 53:

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)

Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας (International Legal Cooperation Unit)

Λεωφόρος Αθαλάσσας 125 (125 avenue Athalassas)

Δασούπολη 1461, Λευκωσία (Dasoupoli 1461, Leucosia)

ΚΥΠΡΟΣ (Cyprus)

Kontakt:

Κα. Χατζηπροδρόμου Γιουλίκα (Mrs. Yioulika Hadjiprodromou)

Νομικός Σύμβουλος (Legal Officer)

Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας (Unit for International Legal Cooperation)

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)

Tel.: (+357) 22805943

Fax: (+357) 22518328

E-mail: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

Κα. Τροοδία Διονυσίου (Mrs. Troodia Dionysiou)

Διοικητικός Λειτουργός (Administrative Officer)

Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας (Unit for International Legal Cooperation)

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)

Tel.: (+357) 22805932

Fax: (+357) 22518328

E-mail: tdionysiou@mjpo.gov.cy

Článek 67 (b)

Jazyky přípustnými podle čl. 57 odst. 2 a čl. 45 odst. 2 jsou oba úřední jazyky Kyperské republiky, tedy řečtina a turečtina, a kromě nich také angličtina.

Článek 67 (c)

Pro osvědčení o právu na styk s dítětem a navrácení dítěte na základě čl. 45 odst. 2:

Jazyky přípustnými podle čl. 57 odst. 2 a čl. 45 odst. 2 jsou oba úřední jazyky Kyperské republiky, tedy řečtina a turečtina, a kromě nich také angličtina.

Články 21 a 29

Žádosti a návrhy podle článků 21 a 29 se podávají u těchto soudů:

- na Kypru

a)        soud pro rodinné záležitosti Nikósie-Kerynie;

b)        soud pro rodinné záležitosti Lemesos-Pafos;

c)        soud pro rodinné záležitosti Larnaka-Famagusta.

Článek 33

Opravné prostředky uvedené v článku 33 se podávají u těchto soudů:

- na Kypru: odvolací soud pro rodinné záležitosti („Δευτεροβάθμιο Οικογενειακό Δικαστήριο“).

Článek 34

Na Kypru pro účely článku 34 neexistuje žádné opravné řízení třetího stupně.

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 04/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.