Nařízení Brusel IIa – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti

Estonsko

Obsah zajišťuje
Estonsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Estonsko

Rodinné právo – Nařízení Brusel IIa – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti


*povinný údaj

Článek 67 (a)

Názvy a adresy ústředních orgánů určených podle článku 53 a způsoby, jak je kontaktovat:

Ministerstvo spravedlnosti

Oddělení mezinárodní justiční spolupráce

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Email: central.authority@just.ee

Tel: +372 620 8183; +372 620 8186; +372 620 8190

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst. 2 jsou: estonština a angličtina.

Článek 67 (c)

Jazyky přípustné pro osvědčení o právech styku s dítětem a navrácení dítěte na základě čl. 45 odst. 2 jsou: estonština a angličtina.

Články 21 a 29

Návrhy a žádosti podle článků 21 a 29 musí být podány u příslušného krajského soudu v Estonsku.

Článek 33

Opravné prostředky podle článku 33 musí být podána u příslušného okresního soudu v Estonsku.

Článek 34

Opravné prostředky podle článku 34 lze v Estonsku podávat pouze jako kasační opravné prostředky.

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 14/12/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.