Nařízení Brusel IIa – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti

Finsko

Obsah zajišťuje
Finsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Finsko

Rodinné právo – Nařízení Brusel IIa – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti


*povinný údaj

Článek 67 (a)

Názvy a adresy ústředních orgánů určených podle článku 53 a způsoby, jak je kontaktovat:

Ministerstvo spravedlnosti

Oddělení pro mezinárodní soudní správu

PL 25

00023 Valtioneuvosto

Tel.:+358 9 1606 7628

Fax:+358 9 1606 7524

E-mail: central.authority.om@gov.fi

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst. 2 jsou: finština, švédština a angličtina.

Článek 67 (c)

Jazyky přípustné pro osvědčení o právech styku s dítětem a navrácení dítěte na základě čl. 45 odst. 2 jsou: finština, švédština a angličtina.

Články 21 a 29

Návrhy a žádosti podle článků 21 a 29 se podávají u těchto soudů:

ve Finsku, käräjäoikeus/tingsrätt.

Článek 33

Opravné prostředky podle článku 33 se podává u těchto soudů:

ve Finsku, hovioikeus/hovrätt.

Článek 34

Rozsudky vydané v odvolacím řízení podle článku 34 lze napadnout pouze:

ve Finsku, u soudu Korkein oikeus/högsta domstolen.

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 22/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.