Nařízení Brusel IIa – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti

Francie

Obsah zajišťuje
Francie

Článek 67 (a)

Názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených podle článku 53:

Určeny byly dva ústřední orgány.

1. Pro celé nařízení s výjimkou článku 56 (přeshraniční umístění)

Ministère de la Justice (Ministerstvo spravedlnosti)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l’entraide, du droit international privé et européen

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

E-mail:  entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

2. Pro použití článku 56 (přeshraniční umístění)

Ministère de la Justice (Ministerstvo spravedlnosti)

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

Bureau de la législation et des affaires juridiques (K1)

13, place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Adresa kanceláře: Le Millénaire 35 rue de la gare Paris 19ème

Telefon:       +33 1 70 22 89 84 nebo +33 1 70 22 75 82

E-mail: saei.dpjj@justice.gouv.fr

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst. 2: francouzština, angličtina.

Článek 67 (c)

Pro osvědčení o právu na styk s dítětem a osvědčení týkající se navrácení dítěte – čl. 45 odst. 2: francouzština, angličtina.

Články 21 a 29

Návrhy podle článků 21 a 29 se podávají u těchto soudů:

– ve Francii předsedovi občanskoprávního soudu (Président du tribunal judiciaire) nebo jeho zástupci.

Článek 33

Opravné prostředky podle článku 33 se podávají u těchto soudů:

– ve Francii u odvolacího soudu (Cour d’appel).

Článek 34

Rozhodnutí vydané na základě opravného prostředku podle článku 34 lze napadnout:

– ve Francii pouze kasačním opravným prostředkem (pourvoi en cassation).

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 28/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.