Nařízení Brusel IIa – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti

Maďarsko

Obsah zajišťuje
Maďarsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Maďarsko

Rodinné právo – Nařízení Brusel IIa – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti


*povinný údaj

Článek 67 (a)

Pro vyhledání názvů, adres a komunikačních prostředků ústředních orgánů určených na základě článku 53 použijte výše uvedený vyhledávací nástroj.

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst. 2 jsou maďarština, angličtina, němčina a francouzština.

Článek 67 (c)

Jazyky přípustné pro vydání osvědčení o právu na styk s dítětem a osvědčení o navrácení dítěte (čl. 45 odst. 2) jsou maďarština, angličtina, němčina a francouzština.

Články 21 a 29

Návrhy podle článků 21 a 29 se podávají u těchto soudů:

– v Maďarsku: okresní soud v místě sídla krajského soudu (törvényszék székhelyén működő járásbíróság); v Budapešti: Ústřední obvodní soud v Budě (Budai Központi Kerületi Bíróság).

Článek 33

Opravné prostředky podle článku 33 se podávají u těchto soudů:

– v Maďarsku: krajský soud (törvényszék); v Budapešti: soud hlavního města Budapešti (Fővárosi Törvényszék).

Článek 34

Rozhodnutí vydané na základě opravného prostředku podle článku 34 může být napadeno pouze:

– v Maďarsku: na základě návrhu na soudní přezkum (felülvizsgálati kérelem).

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 03/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.