Nařízení Brusel IIa – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti

Irsko

Obsah zajišťuje
Irsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Irsko

Rodinné právo – Nařízení Brusel IIa – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti


*povinný údaj

Článek 67 (a)

Názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených na základě článku 53:

Central Authority for International Child Abduction,

Department of Justice,

7 Ely Place,

Dublin 2.

Telefonní číslo: +353 1 602 8202,

E-mail: internationalchildabduction@justice.ie

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst. 2: irština a/nebo angličtina.

Článek 67 (c)

Jazyky přípustné pro vydání osvědčení o právu na styk s dítětem a osvědčení týkajícího se navrácení dítěte na základě čl. 45 odst. 2: angličtina a/nebo irština.

Články 21 a 29

Žádosti a návrhy podle článků 21 a 29 se v Irsku podávají u těchto soudů:

– Vrchní soud (High Court).

Článek 33

Opravný prostředek podle článku 33 se v Irsku podává u těchto soudů:

– Vrchní soud (High Court).

Článek 34

V Irsku: opravný prostředek v souvislosti s konkrétním právním aspektem u odvolacího soudu (Court of Appeal) (upozornění: v souladu s irskou ústavou je však k projednávání opravného prostředku proti rozhodnutí vrchního soudu příslušný Nejvyšší soud (Supreme Court), pokud je přesvědčen, že existují mimořádné okolnosti odůvodňující přímý opravný prostředek k němu. Nejvyšší soud je rovněž příslušný k projednávání opravného prostředku proti rozhodnutí odvolacího soudu, pokud je přesvědčen, že jsou splněny určité podmínky stanovené v ústavě).

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 13/06/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.