Nařízení Brusel IIa – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti

Litva

Obsah zajišťuje
Litva

Článek 67 (a)

Názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených na základě článku 53:

Ministry of Justice of the Republic of Lithuania

Gedimino ave. 30/1

LT - 01104 Vilnius

Telefon:           +370 5 2662933

Fax:                 +370 5 2625940

Ministry of Social Security and Labour

A. Vivulskio str., 11

LT -03610 Vilnius

Telefon:           +370 5 266 42 01

Fax:                 +370 5 260 38 13

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst. 2 a: litevština, angličtina.

Článek 67 (c)

Pro osvědčení o právu na styk s dítětem a navrácení dítěte – čl. 45 odst. 2: litevština.

Články 21 a 29

Žádosti podle článku 21 a 29 se předkládají těmto soudům:

- v Litvě Lietuvos apeliacinis teismas.

Článek 33

Opravné prostředky podle článku 33 se předkládají těmto soudům:

- v Litvě Lietuvos apeliacinis teismas.

Článek 34

Opravné prostředky podle článku 34 lze podávat pouze:

- v Litvě podáním zmateční stížnosti k soudu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas [kasační stížnost k nejvyššímu soudu].

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 07/04/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.