Nařízení Brusel IIa – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti

Portugalsko

Obsah zajišťuje
Portugalsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Portugalsko

Rodinné právo – Nařízení Brusel IIa – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti


*povinný údaj

Článek 67 (a)

Upozorňujeme, že výchozí portugalština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Ústředním orgánem určeným podle článku 53 je:

DGRSP – Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (Generální ředitelství pro reintegraci a vězeňskou službu)

GJC - Gabinete Jurídico e Contencioso

Travessa da Cruz do Torel, n.º 1

1150-122 Lisboa

Tel.: +351 218 812 200

Fax: +351 218 853 653

Hlavní stránka

E-mail: gjc@dgrsp.mj.pt

Článek 67 (b)

Jazyky přípustnými pro sdělení ústřednímu orgánu podle čl. 57 odst. 2 jsou portugalština, angličtina a francouzština.

Článek 67 (c)

Jazyky přijatelnými pro předkládání osvědčení týkajících se práva na styk s dítětem a navrácení dítěte podle čl. 45 odst. 2 jsou portugalština a angličtina.

Články 21 a 29

V záležitostech podle článků 21 a 29 jsou příslušné:

sekce pro rodinu a mladistvé (Juízo de Família e Menores); nebo, pokud neexistuje,

místní sekce pro občanskoprávní věci (Juízo Local Cível), existuje-li, nebo místní sekce s obecnou příslušností (Juízo Local de Competência Genérica).

Článek 33

Opravné prostředky podle článku 33 se podávají u odvolacího soudu (Tribunal da Relação).

Článek 34

Pro účely článku 34 nařízení může být rozhodnutí o opravném prostředku napadeno pouze u Nejvyššího soudu (Supremo Tribunal de Justiça).

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 07/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.