Nařízení Brusel IIa – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti

Rumunsko

Obsah zajišťuje
Rumunsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Rumunsko

Rodinné právo – Nařízení Brusel IIa – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti


*povinný údaj

Článek 67 (a)

V Rumunsku je ústředním orgánem Ministerstvo spravedlnosti (článek 3 článku I 3 zákona č. 191/2007, kterým se schvaluje mimořádné nařízení vlády č. 119/2006 o některých opatřeních nezbytných pro uplatňování nařízení Společenství od data přistoupení Rumunska k Evropské unii).

Ministerstvo spravedlnosti, ředitelství pro mezinárodní právo a justiční spolupráci,

Str. Apolodor č. 17, Sector 5, PSČ 050741, Bukurešť

Tel.: +40372041077, +40372041083

Fax: +40372041079, +40372041084

Článek 67 (b)

Rumunsko přijímá osvědčení o návratu dítěte nebo styku s dítětem a sdělení pro ústřední orgány v rumunském, anglickém a francouzském jazyce.

Článek 67 (c)

Rumunsko přijímá osvědčení o návratu dítěte nebo styku s dítětem a sdělení pro ústřední orgány v rumunském, anglickém a francouzském jazyce.

Články 21 a 29

Požadavky na uznání a prohlášení vykonatelnosti (doložky vykonatelnosti) spadají do pravomoci soudu, v jehož obvodu má žalovaný (dále jen „odpůrce“) bydliště, a není-li známo, do pravomoci soudu, v jehož obvodu, má bydliště navrhovatel. Pokud příslušný soud nelze určit, podává se návrh u soudu v Bukurešti.

Článek 33

V Rumunsku spadá odvolání proti rozhodnutí o uznání a prohlášení vykonatelnosti do pravomoci odvolacího soudu (čl. 96 odst. 2 zákona č. 134/2010, občanského soudního řádu).

Článek 34

Odvolání (čl. 97 odst. 1 občanského soudního řádu)

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 16/08/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.