Nařízení Brusel IIa – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti

Slovensko

Obsah zajišťuje
Slovensko

Článek 67 (a)

Názvy, adresy a způsoby komunikace ústředních orgánů určených podle článku 53:

(čl. 55 písm. c)) – Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

(Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Tel:      +421 2 888 91 111

Fax:     +421 2 888 91 605

E-Mail: civil.inter.coop@justice.sk

Web: https://www.justice.gov.sk

(čl. 55 písm. a), b), d) a e) a článek 56)Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

(Centrum pro mezinárodněprávní ochranu dětí a mládeže)

Špitálska 8

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Tel.:     +421 2 20 46 32 08

+421 2 20 46 32 48

Fax:     +421 2 20 46 32 58

E-Mail: info@cipc.gov.sk

Web: https://www.cipc.gov.sk/

Článek 67 (b)

Přípustnými jazyky pro styk s ústředními orgány podle čl. 57 odst. 2 jsou:

  • pro účely čl. 55 písm. c): slovenština, angličtina, francouzština
  • pro účely čl. 55 písm. d): slovenština, angličtina, čeština
  • pro účely čl. 55 písm. a), b) a e): slovenština, angličtina, francouzština, čeština a němčina

Článek 67 (c)

Pro osvědčení o právu na styk s dítětem a osvědčení týkající se navrácení dítěte podle čl. 45 odst. 2 je přípustným jazykem slovenština.

Články 21 a 29

Návrhy podle článku 21 se podávají u těchto soudů:

a) krajský soud v Bratislavě – návrhy na uznání rozhodnutí týkajících se rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné;

b) okresní soud v místě bydliště dítěte nebo okresní soud Bratislava I, pokud dítě nemá bydliště na území Slovenské republiky – návrhy na uznání rozhodnutí týkajících se rodičovských práv a povinností.

Návrhy podle článku 29 se podávají u těchto soudů:

okresní soud v místě bydliště dítěte nebo okresní soud Bratislava I, pokud dítě nemá bydliště na území Slovenské republiky – návrhy na prohlášení vykonatelnosti.

Článek 33

Opravné prostředky podle článku 33 se podávají u těchto soudů:

- odvolání se podává u okresního soudu (okresný súd).

Článek 34

Opravné prostředky, které lze podat podle článku 34:

-  dovolání (dovolanie).

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 12/09/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.